top of page

Stress forløb

Stress kan behandles og forebygges

Om du er fuldtids sygemeldt, på deltid eller passer jobbet mens du er godt stresset, så kan de værktøjer jeg tilbyder hjælpe dig.

 

Det er nødvendigt at reducere stress før, man kan forebygge og her vil jeg ved hjælp af helt enkle redskaber igangsætte en afstresning, der fysisk såvel som mentalt skaber balance og ro, således man sideløbende kan kigge indad og finde årsag og mønster til den stress man har oplevet og dermed finde nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre og dermed forhindre at stress ikke vender tilbage.

 

Du vil få balance og robusthed i dit liv.

 

 

Sådan foregår forløbet
  • 7 samtaler á 90 minutter.

  • De første 4 uger mødes vi en gang om ugen.

  • Herefter mødes vi ca. hver 14. dag.

  • Du modtager lydfiler til afstressning samt vejrtrækningsøvelser

Dit udbytte
  • Du får brændt dine stresshormoner af og dermed sænket dit stressniveau.

  • Bliver bevidst om dine stress symptomer.

  • Forstår hvad der stresser dig.

  • Ændrer dine tankemønstre, således fremtidig stress tackles bedre.

  • Bliver mere nærværende.

  • Øger din livskvalitet.

 
Jeg kan lære dig vejen til en stressfri hverdag, men det er op til dig, om du bruger de råd
og redskaber, du får.
 

Du alene skal tage ansvaret for at få et bedre liv og de valg. der følger med. Du slipper ikke kun af med din stress. Men går igennem en personlig udvikling. som du kan drage nytte af både på job og familiemæssigt.

bottom of page