top of page

Stress forebyggelse

til ledere og chefer

Syge medarbejdere

hvad koster det?

...kolde facts - hvad kan virksomheden forvente i udgift,

hvis en medarbejder rammes af stress?

 

Jobbet er den hyppigste årsag til stress

 

Den hyppigste årsag til stress er ifølge undersøgelsen arbejdet. For de der angiver, at de har følt sig stresset ofte eller hele tiden, er arbejdet for 95 procents vedkommende en del af årsagen. 52 procent angiver udelukkende arbejdet som kilde til deres stress, mens 43 procent angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede.
Kun 5 procent angiver privatlivet som den vigtigste kilde til stress.

 

Kilde: Undersøgelsen
’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012’, NFA 2012

 

 

Det koster en syg medarbejder:

 

 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder med akademisk uddannelse
   

 • Det koster ca. 300.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder uden akademisk uddannelse
   

 • Hvis en ansat med en månedsløn på 20.000 kr., brænder ud i løbet af 6 mdr. og forlader virksomheden. Så koster det virksomheden: 1.091.000 kr.

        Kilde: Chefpsykolog Kurt Kørner, Danfoss
 

 • Hvis en leder med en månedsløn på 55.000 sv. kr., brænder ud i løbet af 6 mdr. og forlader virksomheden. Så koster det virksomheden: 4 mio. kr.

       Kilde: Chefpsykolog Kurt Kørner, Danfoss
 

 • Det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen, viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed
   

 • Danmark en af de nationer, som arbejder mest på verdensbasis.

       Kilde: Teknologirådet

 

bottom of page