top of page

Stress forebyggelse

& behandling

Et redskab til ledere og chefer

At arbejde med stress i en virksomhed er en fællesopgave.
Det er vigtigt, at der er en åben dialog om stress, da det er
første skridt på vejen til at
forebygge stress.

 

 
Stress forebyggelse

Jeg kan styrke og undervise organisationen og ledelsen med konkrete værktøjer til at forebygge stress.

 

Redskaber der giver ledelsen mulighed for hurtigt at spotte om medarbejdere, er på vej ind i stress - og samtidig skabe opmærksomhed omkring de faktorer, der er vigtige for at medarbejderne fungerer godt på arbejdspladsen. Endeligt vil vi også sammen gennemgå, hvordan man forholder sig, når en sygemeldt medarbejder vender tilbage (arbejdstid/opgaver).

 

Uanset om der er tale om lidt stress eller meget stress, er det min overbevisning, at alle vil have godt af stresscoaching,
da det også virker forebyggende og samtidig styrker den enkelte medarbejders selvudvikling.

 
Behandling
 

Personlige samtaler:

Der aftales et behandlingsforløb med den enkelte medarbejder. Virksomheden orienteres om stress signaler, stressforløb og behandling, efter samråd med den stressede.

 

Læs om stressforløb her!

 

Opfølgning:

Der aftales en opfølgningsplan for medarbejdere, der har været i behandling i samråd med virksomheden.

bottom of page