top of page

Som leder i en større kommunal institution mødte jeg op hos dig.

Fyldt af stress efter længere tidspres og stress på arbejdet.

Jeg mødte en coach der straks tog fat om mine udfordringer. Jeg har oplevet

hvor fantastisk du er til på en empatisk måde, at spørge ind til problemerne og
lynhurtigt sætte det ind i en kontekst og give nogle yderst gode værktøjer

til at komme videre. Du har en utrolig stor viden om forskellige

løsningsmodeller og værktøjer til at komme videre. Især vil jeg fremhæve,

at man i den grad selv er med til at skabe coachtimerne, ud fra de behov

man selv har for at italesætte det mest presserende og alligevel oplever

man, at du altid har gode værktøjer til at komme videre. 

Tusind tak for din kvalificerede coaching og jeg kan på det

varmeste anbefale alle andre at bruge Gitte Baun i en presset situation

eller andre livskriser. 

Anonym

Leder i en større kommunal institution

Hvad er stress?

Ordet stress bliver brugt om alt – fra almindelig travlhed til udbrændthed.

Stress er en grundlæggende biologisk reaktion. Under stress-påvirkning udskiller kroppen bl.a. stresshormonerne adrenalin og kortisol, der medfører en midlertidig hormonel ubalance i kroppen – dette mærkes ved midlertidig hjertebanken, sommerfugle i maven, anspændthed og lignende.

 

Kortvarig stress er helt naturligt og i øvrigt nødvendigt, når vi skal yde en ekstraordinær indsats. Den langvarige stress opstår, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter i uger, måneder eller år.

 

Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol, er den i konstant beredskab. Når kroppen på denne måde ikke får lov til at slappe af, bliver det skadeligt for os.

Stress som begreb, bliver brugt om alt fra almindelig travlhed til udbrændthed. Mænd og kvinder, unge og ældre, kan uanset om de er i arbejde eller ledige, opleve stress ind imellem. 

Stress kommer både indefra, og fra verden omkring dig. Uanset, hvor det kommer fra, påvirker det din livskvalitet. 

 

Det er vigtigt du lytter til din krop og de signaler den sender. Vores krop er sådan indrettet, at når vi er i ubalance, sender den os mange signaler – vi skal blot lytte til dem.

Læs om stress signaler

 

Tal åbent om det, hvis du oplever symptomer på stress.
Så er du godt på vej til at forebygge den skadelige stress.

 

Det er vigtigt for mig at skabe et trygt rum, der kan give plads til dialog.

 

Men det er også vigtigt for dig, at kemien er der, og at du mærker tryghed. Derfor har du altid muligheden for, at booke mig til en enkelt ½ times samtale uden beregning.

Stress rammer

ca. 10% af alle danskere*

*i den erhvervsaktive alder

Fakta om stress

Stress rammer ca. 10 % af alle danskere i den erhvervsaktive alder, så meget at de har brug for hjælp. WHO skønner, at i 2020 bliver stress og depressioner en af de største sygdomsfaktorer.

 

Stress koster samfundet og de enkelte virksomheder enorme summer i form af nedsat arbejdskraft, langvarige sygemeldinger, øgede vikar-udgifter og opsigelser.

 

Der skønnes 1.400 årlige dødsfald i Danmark pga. stress. Stress er årsag til 35.000 sygemeldinger hver dag i Danmark og koster årligt 8 mia. i sygedagpenge.

 

Stress er en hormonel tilstand, der involverer nervesystemet og hormonbalancen, som ofte udløses ved at have arbejdet over evne for længe uden pauser.

 

Hårdere krav, effektivisering, ny teknologi, mange ændringer i hverdagen, værdikonflikter, flere ledere, uafklarede arbejdsroller, hyppige kollegaskift, hårdere psykisk arbejdsmiljø, nye arbejdsmetoder samt diverse årsager fra privatlivet.

 

Tallene er fra Arbejdsmiljøinstituttet, Beskæftigelsesministeriet og Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark (Institut for Folkesundhed).

Få det bedre
og få mere

livsglæde

uden stress

Hvordan forebygger du stress

Læs mere her!

 

Download gratis brochure

om stress her!

bottom of page